Vi tar hånd om ere nett med omsorg.

Hvis kunden ønsker å sende dem vasket nett med samme auto nummer til vedlikehold avdeling.

Våre erfarne medarbeidere identifiserer deformasjon av nett

I våre deformasjon tester virkeliggjøres  nettets  holdbarhet, lang levetid og sikkerhet med burst testapparat, og alle resultater er fotograferts og disse bildene er lagtsinn i  ere dokumentet

I vedlikeholdsavdelingen repareres dem ødelagte deler på ere nett , og dermed hindrer rømming av fisk.

For at få maksimale resultater, bør man sjekke på nettet for siste gang i vedlikeholdsavdelingen