Akualojistik fortsetter å gi bedre service til sine kunder med sin nye omorganisering og nye investeringer i vaskeriet sektor.

Fiskegarn som brukes i oppdrettsanlegg vil til slutt infested med blåskjell og alger i havet og få skitne i disse angrepene. På grunn av forurensning bekker ikke er tilstrekkelige, rent vann og nok syre, forårsaker fisk tap hindrer en sunn produksjon.

På grunn av bør regelmessig vedlikehold og rengjøring Fisk Net.

Net som sendts til vårt firma for vasking  for først nummerert å legge inn i våre auto-systemer. Senere  brukes dette nummeret gjennom hele prosessen

Først rengjøres tørket avfall fra nettet så vasket i vaskemaskinen med ferskvann. Ved vasking av nettet med ferskvann bidrar til lengre levetid.

Hvis kunden ønsker å sende dem vasket nett med samme auto nummer til vedlikehold avdeling.

Med våre renholdsverk  beskytter vi miljøet  og naturen gjennom miljø sytrnings arbeide.

Vann hentes fra vaskemaskinen atskilt fra harde materialer og sendt til renholdsverk  for kjemisk avfalls  Vann som er renset i gjenvinningsstasjonen verk kan være nye syre  for ny bruk, og er rettet mot maskinene igjen

Alt arbeid utføres i vaskeri og renhold avdeling implementert i ISO 1400:2004

Dette dokumentet som vi fikk gjorde at vi ble det første selskapet som fikk Tyrkias første Midlertidige  Verksamhts sertifikater og også vi ble det første selskapet som ansøgt for de miljøtillatelser